2022 | Tangible Interfaces Installation

1001 Flowers

Credit

Designers: Nix Liu Xin, Candice Wu, Mengyu Zhao, Hongjin Yang,Esther Xuezhen Xie
Advisor: Hiroshi Ishii

Press + Recognition